Stichting TexPlus

Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen 6 Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd in de stichting. Het doel van Stichting TexPlus bestaat eruit de keten van inzameling tot hergebruik te verbinden. Dit door hergebruik van textiele producten te stimuleren en met innovatieve technieken niet-herbruikbare textiele producten zo hoogwaardig mogelijk te recyclen, waarbij de markt actief betrokken wordt bij de ontwikkeling en toepassing van gerecyclede textiele materialen.

In de landelijke transitie-agenda consumentengoederen is veel aandacht voor textiel. De ‘Dutch Circular Textile Valley’ wordt als icoonproject benoemd. Uitgangspunt van de Dutch Circular Textile Valley is om kennis en activiteiten in diverse regio’s te bundelen en op die manier kennis over circulair textiel te vergroten en te verankeren in de samenleving. In de transitie-agenda consumentengoederen wordt de wens uitgesproken om voor recycling en circulariteit een pilot in Twente te starten. Deze pilot zal door Stichting TexPlus worden geïnitieerd.

Leden stichting TexPlus