Fashion Revolution Week • Twente Milieu

#WhatsInMyClothes: Twente Milieu aan het woord

Van 19-25 april 2021 wordt de jaarlijkse Fashion Revolution Week georganiseerd. Dit initiatief is gestart in de nasleep van de ramp in het Rana Plaza fabriekscomplex in Bangladesh op 24 april 2013, waarbij veel textielarbeiders omkwamen of gewond raakten. De initiatiefnemers van de week willen met een grootschalige campagne het publiek bewust maken van de (arbeids)omstandigheden in de textielindustrie.

Onder de noemer #whomademyclothes? worden consumenten en producenten opgeroepen informatie te delen over productieprocessen, arbeidsomstandigheden en milieu-impact van textielproductie. TexPlus is opgericht om de industrie te verbinden en samen de complexe vraagstukken die leiden tot een circulaire textielindustrie aan te pakken. De leden van TexPlus stellen zich deze week graag aan je voor in de blogreeks #WhatsInMyClothes.

Wie ben je, en wat doe jij om de textielindustrie beter, duurzamer en transparanter te maken?

Bas Assink, Manager Strategie & Beleid bij Twente Milieu. Wij zamelen het huishoudelijk textiel in via textielcontainers en zorgen er in de keten voor dat het bij een sorteerbedrijf terechtkomt. Aan de voorkant informeren we onze inwoners over wat wel en niet in de textielcontainers mag en waar ze staan. We zorgen er zo voor dat er minder wordt verbrand en steeds meer gescheiden wordt ingezameld, zowel herdraagbaar als niet herdraagbaar.

Welke rol heeft transparantie in jouw bedrijf?

We zijn 100% eigendom van 9 Twentse gemeenten en moeten continu verantwoording afleggen over wat we doen en het beste voorbeeld geven. Voor ons dus van groot belang om transparant te werken, uitleg te geven waar nodig en mogelijk en het beeld van de afvalmaffia en de vele dogma’s die er leven (alles gaat toch op 1 hoop, het helpt toch allemaal niks, bedrijven zijn eerst aan zet) te ontkrachten.

Wat heeft de industrie nodig om transparanter te worden?

Duidelijkheid over de samenstelling van textiel. Nu kloppen etiketten niet en wordt er via greenwashing vaak gedaan alsof er enorm aan duurzaamheid wordt gedaan. In werkelijkheid zijn het kleine en makkelijke stappen, die natuurlijk het begin zijn en ook moeten gebeuren, maar nu gepresenteerd worden als de totaaloplossing terwijl er nog zo veel te doen is.

Rondom inzameling met textielcontainers moeten de ‘goede doelen’ eens wat transparanter worden over hun inzameling. Menigeen denkt nog steeds dat het echt bij daklozen en stichtingen terechtkomt, terwijl het in werkelijkheid gewoon handel is en enkel de opbrengsten van die handel naar de goede doelen gaan. Dat is jammer, want alle textielinzameling werkt in principe hetzelfde: inzameling, sortering, hergebruik, handel/recycling en afval. In die volgorde. Eenduidigheid hierover helpt ons allemaal om meer in te zamelen en onze doelen te bereiken.

Hoe verlagen jullie in je bedrijf de (milieu)impact van jullie processen?

Inzetten op alternatieve brandstoffen, routeoptimalisatie bij de inzameling, het zoeken van de juiste verwerkers voor onze afvalstromen. Onze impact verkleinen is ons dagelijks werk, waarbij we starten met het afval van ruim 400.000 Twentse inwoners en daar de beste bestemming voor willen zoeken.

Op welke manier dragen jullie bij aan verlenging van de levensduur van jullie producten/processen/diensten?

We gebruiken ons materieel zo efficiënt mogelijk en proberen door weinig stilstand ons wagenpark zo klein mogelijk te houden. Zo hoeven we minder inzamelvoertuigen aan te schaffen. Bij de inkoop van onze minicontainers gaan we voor 100% recycling die als ze stuk of oud zijn weer worden ingenomen en van het kunststof door dezelfde producent weer nieuwe minicontainers worden gemaakt. Zo zetten we steeds in op een maximale levensduur, niet alleen van producten maar ook van materialen.

Welke uitdagingen heb jij zelf op het gebied van duurzaamheid/circulariteit/transparantie?

Ik bezit een jaren dertig woning, waar ik heel bewust stappen mee wil maken om die te verduurzamen. Nieuwbouw wordt al gasloos en bijna energieneutraal gebouwd. Het is de kunst oudbouw zo op te knappen dat daar ook energie bespaard kan worden en je eigen omgeving een bijdrage levert aan duurzaamheid. Isoleren, isoleren en isoleren. Maar ook een sedum dak dat isoleert en goed is voor biodiversiteit, een bijenhotel om de biodiversiteit te bevorderen en weinig tegels en veel groen in je tuin.

In hoeverre beïnvloedt jouw werk hoe je zelf als consument met textiel omgaat?

Ik doe mijn best. Ik ben een man die zijn kleding sowieso al tot op de vezel verslijt, dus automatisch duurzaam handelt met zijn textiel. Probeer bij aanschaf wel op te letten, ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Bij het weggooien gaan de laatste lapjes textiel nog in een zak naar de textielcontainer. Ik weet dat het goed terecht komt!

Welke tip zou jij consumenten willen geven?

Gooi textiel nooit los in de textielcontainer, maar altijd in een gesloten zak. Zo blijft het bij elkaar, kan het niet nat of vies worden bij transport of voor sortering en bovendien breng je het dan ook makkelijk weg. Zet de zak ergens in een hoek in je huis en vul hem gedurende lange tijd, een vaste plek helpt om ook de kleine stukken textiel te scheiden en niet toch bij het restafval te doen. Staat niet snel in de weg, stinkt niet (zoals sommig ander afval) Kleine moeite!

Wil jij zelf meedoen aan de Fashion Revolution Week? Neem een kijkje op de website van de organisatie of volg #fashionrevolution op Instagram. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen voor Bas? Stel ze via ons contactformulier