Fashion Revolution Week • Regionaal Textielsorteercentrum Twente

#WhatsInMyClothes: Regionaal Textielsorteercentrum Twente

Van 19-25 april 2021 wordt de jaarlijkse Fashion Revolution Week georganiseerd. Dit initiatief is gestart in de nasleep van de ramp in het Rana Plaza fabriekscomplex in Bangladesh op 24 april 2013, waarbij veel textielarbeiders omkwamen of gewond raakten. De initiatiefnemers van de week willen met een grootschalige campagne het publiek bewust maken van de (arbeids)omstandigheden in de textielindustrie.

Onder de noemer #whomademyclothes? worden consumenten en producenten opgeroepen informatie te delen over productieprocessen, arbeidsomstandigheden en milieu-impact van textielproductie. TexPlus is opgericht om de industrie te verbinden en samen de complexe vraagstukken die leiden tot een circulaire textielindustrie aan te pakken. De leden van TexPlus stellen zich deze week graag aan je voor in de blogreeks #WhatsInMyClothes.

Vandaag is de beurt aan Regionaal Textielsorteercentrum Twente; een joint venture tussen kringloopbedrijven De Beurs (Oldenzaal) en Het Goed (Enschede). Binnen het TexPlus programma Circulair Textiel Twente (mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Twente) starten deze twee bedrijven de komende drie jaar en textielsorteercentrum waar afgedankt textiel wordt gesorteerd voor zowel hergebruik (verkoop in kringloopwinkels) als recycling. 

Wie ben je, en wat doe jij om de textielindustrie beter, duurzamer en transparanter te maken?

Peter Wilderink, directeur kringloopbedrijf De Beurs en Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij Kringloopwarenhuizen Het Goed. De Beurs en Het Goed hebben hun textielsorteerbedrijven in Tubbergen en Enschede samengevoegd tot 1 gezamenlijk textielsorteerbedrijf: Regionaal Textielsorteercentrum Twente, kortweg RTT.

Wij sorteren het textiel dat wij via Twente Milieu ontvangen op winkelkwaliteit. Dit textiel wordt in de kringloopwinkels van De Beurs en Het Goed verkocht. Ook wordt niet herdraagbaar textiel voorgesorteerd voor verdere bewerking bij onder meer Frankenhuis en SaXcell.

Wat heeft jullie doen besluiten samen een textielsorteercentrum op te richten?

Onder de noemer ‘werk maken door hergebruik’ willen we hergebruik bevorderen, banen creëren en de textielafvalberg verlagen. Door krachten te bundelen kunnen we efficiënter te werk gaan en kunnen we bovendien beter sorteren. Hoe groter de berg afgedankt textiel die we sorteren, hoe meer verschillende textielstromen we van elkaar kunnen scheiden.

Hoe werkt dat, het sorteren van textiel?

Allereerst verdelen we het binnengekomen textiel in draagbare en niet draagbare kleding. Volgens het ‘reduce, re-use, recycle’ principe vinden we het belangrijk om textiel zo lang mogelijk in haar oorspronkelijke staat te laten gebruiken. Draagbare kleding krijgt een nieuwe eigenaar via verkoop in onze kringloopwinkels. Kapotte kleding sorteren we op kleur, samenstelling en textuur, waarna het door Frankenhuis vervezeld kan worden, om vervolgens chemisch (SaXcell) of mechanisch gerecycled te worden.

Hoe kijken jullie aan tegen het sorteren van textiel met inzet van sociale werkgelegenheid?

Auke: dat zit een beetje in de genen van de kringloopbedrijven. Naast een circulaire economie is de inclusieve samenleving minstens zo belangrijk. Het is mogelijk veel werkzaamheden zodanig in te richten dat veel mensen deze kunnen uitvoeren. Peter: We zijn bezig met een onderzoek om te kijken welke technische hulpmiddelen hierbij kunnen ondersteunen. Dat is belangrijk, omdat het helpt om de grondstoffen te herkennen. We kunnen dan beter sorteren op grondstofniveau en nog beter leveren aan afnemers.

In hoeverre beïnvloedt jouw werk hoe je zelf als consument met textiel omgaat?

Auke: ik probeer het goed te doen. Kwaliteit boven kwantiteit. En goed afdragen. En doordat ik vaak in kringloopwinkels kom, koop ik bijna geen nieuwe kleding. Peter: ik kom uit de financiële wereld en ben bij toeval de kringloopwereld binnengerold. Sindsdien ben ik bewuster geworden, koop af en toe gebruikte kleding en breng overtollig textiel altijd naar ons textielsorteerbedrijf.

Jullie zien natuurlijk in jullie bedrijf veel afgedankt textiel binnenkomen. Wat zou jullie tip voor consumenten zijn?

Het is natuurlijk een beetje een open deur, maar koop vaker tweedehands! In onze winkels vind je unieke kledingstukken met een verhaal. Daarnaast ontvangen we helaas ook ontzettend veel kleding met het prijskaartje er nog aan in onze kringloopwinkels. Gelukkig kunnen we het nog verkopen in onze winkels, maar vaak kan dat niet, omdat niet iedereen het textiel gescheiden aanbiedt. Het effect van zulke impulsaankopen op de afvalberg is enorm. Daarom zou onze tip zijn; denk goed na als je iets koopt, koop tweedehands, zorg goed voor je kleding zodat het lang meegaat. Als je het niet meer nodig hebt, biedt het dan gescheiden aan, zodat het nog kan worden hergebruikt.

Wil jij zelf meedoen aan de Fashion Revolution Week? Neem een kijkje op de website van de organisatie of volg #fashionrevolution op Instagram. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen voor Bas? Stel ze via ons contactformulier