“Trekkers van de Kennisinfrastructuur in textiel en mode” sturen brief naar informateur

TexPlus steunt brief aan informateur

Op 20 mei 2021 is door een aantal partijen een brief gestuurd aan informateur Hamer om aandacht te vestigen op circulaire, lokale textielproductie. Onze voorzitter Jan Mahy heeft deze brief mede ondertekend. De brief is te lezen op formatiewijzer.

Kernpunten van de brief zijn:

  • Door een revival van de textielindustrie in Nederland kunnen we een duurzame, innovatieve textiel hub van de wereld worden.
  • Om dit te realiseren moet de rijke verzameling van innovatieve experimenten op het gebied van de circulaire textieleconomie doorgroeien naar een integrale opschaling.
  • Dat vraagt om de inzet van publieke instrumenten, zoals een publiek geborgde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) en om een gecoördineerde, programmatische aanpak en netwerksturing

De rijke textielgeschiedenis van de regio Twente, en de sterke “triple helix” vervlechting van onderwijs/onderzoek, ondernemingen en steun van regionale overheden in Twente kunnen naar onze mening bijdragen aan een belangrijke rol in de regio en in Oost-Nederland in bredere zin, voor een circulaire textieleconomie.

Michiel Scheffer, de voorzitter van onze raad van Toezicht, is vanuit zijn functie bij de Wageningen Universiteit initiator van deze brief. Lees de hele brief met een toelichting van Michiel Scheffer hier.