22 juni webinar TextielWijs door Twente Milieu

Twente Milieu presenteert onderzoeksresultaten tijdens webinar TextielWijs!

Op dinsdag 22 juni tussen 14.00-16.00 uur presenteert Twente Milieu de resultaten van twee interessante onderzoeken op het gebied van kennis en gedrag van de Twentse inwoners rond textiel. Aanmelden kan op de website van Twente Milieu.

Wat weten inwoners van textiel en hoe gaan zij ermee om?

De afgelopen periode voerde Twente Milieu twee onderzoeken uit onder inwoners van Twente naar hun kennis en gedrag rond textiel. Zowel de aankoopfase, gebruiksfase als de afdankfase kwamen hierbij aan bod. Aanleiding is de grote hoeveelheid textiel die nu nog wordt afgedankt via het restafval en de wens om steeds meer textiel geschikt te maken voor hergebruik of recycling.

TexLabs

Tijdens zeven interactieve workshops, zogenaamde Citizen Labs, hebben deelnemers hun kennis en ervaringen gedeeld en inzicht gegeven in hun gedrag rondom textiel. Daarnaast is er door ruim 1.000 respondenten uit Twente een digitale vragenlijst ingevuld. De Citizen Labs zijn begeleid door het Belgische bedrijf Prospex en onderdeel van een groter internationaal onderzoek naar gedrag rondom textiel. De universiteit van Manchester analyseerde de resultaten en maakte een rapportage die inzicht geeft in het gedrag van Twente. Er is specifiek gekeken naar de kennis over de verschillende soorten textiel en de wijze van informatie verzamelen over textiel. Twente Milieu kan daarbij opvallende resultaten melden over gepensioneerde inwoners en bewoners van hoogbouw!

Social media campagne

Daarnaast zette Twente Milieu een online campagne in via Facebook en Instagram. Deze was gericht op zowel het informeren van de inwoners over textiel als het ophalen van hun kennis erover. Vier weken lang werden verschillende advertenties met producten getoond, waarbij inwoners konden aangeven of zij dachten dat iets wel of niet bij het textiel hoorde.
Dit leverde naast inzicht over de kennis van de Twentse inwoners over het scheiden van textiel ook positieve resultaten op tijdens de campagne: door kennis te delen verbeterden de resultaten van de campagne en wisten meer inwoners de juiste keuze te maken voor de soorten textiel. Een analyse van de aanpak en de resultaten worden gepresenteerd tijdens het webinar.

Dit webinar en de onderzoeken zijn onderdeel van Circulair Textiel Twente, een project van Stichting Texplus bestaande uit vertegenwoordigers van Saxion, Frankenhuis, Enschede Textielstad, Saxcell, Regionaal Textielsorteercentrum Twente en Twente Milieu. Het project is onderdeel van de Regio Deal Twente en wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Twente, Provincie Overijssel en de Rijksoverheid.

Circulair Textiel Twente