Staatssecretaris Vivianne Heijnen ziet bij bezoek aan Twente dat samenwerking rond circulair textiel bloeit

Jaarlijks produceren we met elkaar tonnen textielafval. In Twente wordt hard gewerkt aan het circulair maken van de textielindustrie en dat gaat steeds beter. Staatssecretaris Vivianne Heijnen bracht maandag jl. een bezoek aan TexPlus; een samenwerking tussen 6 circulaire koplopers in Twente. Samen zorgen zij ervoor dat de textielafvalberg niet alleen wordt gereduceerd, maar dat gebruikt textiel zoveel mogelijk terugkeert in de circulaire keten.

De staatsecretaris ontdekte in het Saxion Circulair Textiellab een volledig toegeruste pilotomgeving voor circulair textiel, waar prototypes worden gemaakt en door TexPlus partner SaXcell de chemische recycling van katoen verder wordt ontwikkeld. Bij Kringloopwinkel Het Goed leerde ze meer over producthergebruik in het algemeen en de sociale werkgelegenheid die Regionaal Textielsorteercentrum Twente, de unieke samenwerking met kringlooporganisatie De Beurs, oplevert.

Ook bezocht ze de duurzame weverij Enschede Textielstad waar ze de nieuwste machines bekeek en geïnformeerd werd over schaalbare productie en innovatieve nieuwe businessmodellen. Ter plaatse gaf Twente Milieu toelichting over haar activiteiten op het gebied van textielinzameling en bewustwordingscampagnes rondom de textielcontainers. De dag werd afgesloten met een bezoek aan Frankenhuis, waar op een zeer innovatieve manier het textiel wordt gerecycled en wordt omgevormd tot poeders en vezels die in diverse sectoren en producten te gebruiken zijn.

Tijdens het bezoek kwamen drie overkoepelende thema’s aan bod; landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en samenwerkingen rond circulair textiel. Vanuit MVO Nederland werd het belang van regelgeving, kennisdeling en centrale regie onderstreept door Michiel van Yperen, tevens transitie aanjager van de Dutch Circular Textile Valley (DCTV). TexPlus is één van de regionale DCTV hubs.

Gedeputeerde Eddy van Hijum vergezelde de delegatie bij het bezoek. “TexPlus laat zien dat je kunt versnellen om de textielsector circulair te krijgen als je samenwerkt in de hele keten. De markt kan nog een extra push krijgen als we toe werken naar een wettelijke verplichting van bijvoorbeeld een percentage gerecycled materiaal in consumententextiel. Hierin kunnen we met de marktpartijen en politiek in Europees en Nationaal verband nog stappen zetten.”

De staatssecretaris gaf aan onder de indruk te zijn van het innovatieniveau en met name over de keten van bedrijven waarin wordt samengewerkt. En niet voor niets, denkt Twente Board-directeur Victor-Jan Leurs die op uitnodiging van Stichting TexPlus aansloot bij het bezoek. “De fase van pilots draaien is voorbij”, zegt hij. “We zijn nu in het stadium beland waarin we met elkaar echt bedrijfsmatig produceren. Onze volgende stap hierin is schaalvergroting. Dat is nodig. Niet alleen om de enorme textielberg de baas te kunnen en de kwaliteit van het circulair textiel steeds beter wordt, maar ook omdat we met circulair textiel een grote slag kunnen slaan in het behalen van de klimaatdoelstellingen. We hebben de staatssecretaris dan ook gevraagd om het thema circulaire textiel veel meer aan te vliegen vanuit klimaatdoelstellingen omdat we daarmee een belangrijke bijdrage doen in de vermindering van CO2-emissies.”

Onderstaand een sfeerimpressie van het bezoek door Annabel Jeuring Fotografie: