TexPlus en TEXroad helpen samen de textielketen te sluiten

Enschede – De Overijsselse stichtingen TexPlus en TEXroad kondigen vandaag hun samenwerking aan om te helpen de textielketen circulair te maken. Het partnerschap van Twentse koplopers in TexPlus, bestaande uit textiel-inzamelaar Twente Milieu, sorteerder RTT, vervezelaar Frankenhuis, recycler SaXcell, duurzame weverij Enschede Textielstad en kennisinstelling Saxion, werkt al geruime tijd aan deze transitie. Het ontbrak echter aan een samenhangende “datastroom”, parallel aan de textielmateriaalstromen tussen de partners. Hierbij speelt een belangrijke rol welke hoeveelheden en samenstellingen van diverse gesorteerde materiaalstromen van afgedankte kleding en textiel er in en buiten de regio ingezet kunnen worden.

Ook voor het monitoren van de dit jaar ingevoerde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) is een dergelijk overzicht vereist. De materiaalstromen die bij het ene bedrijf binnenkomen (denk aan gesorteerde kleding) en bij het andere als tussenproduct gemaakt worden (denk aan vezels voor hergebruikt textiel) moeten in elk verwerkingsstadium en bij elke partner in het samenwerkingsverband inzichtelijk gemaakt worden. Waar de TexPlus partners de materiaalstromen produceren, zorgt TEXroad voor de bijbehorende rapportage van de in- en output.

TEXroad bouwt hiermee op de reeds opgedane ervaring met circulaire textielinitiatieven in Zweden, Finland en Estland. De waarde van “digitization” bij het hergebruik van afgedankte kleding en textiel wordt hiermee duidelijk op het ogenblik dat de EU lidstaten wetgeving voorbereiden op het gebied van de transitie naar een circulaire ekonomie en de daarbijhorende invoering van een UPV per lidstaat.

“De TexPlus partners zijn verheugd met de samenwerking met TEXroad om de volgende stap naar een meer duurzame textielindustrie te maken en het belang van betrouwbare informatie (data) hierin” zegt de voorzitter van TexPlus, Jan Mahy, tevens lector Duurzaam Textiel aan de Hogeschool Saxion.

De directeur van TEXroad, Traci Kinden, voegt daaraan toe: “TexPlus heeft de circulaire textielketen significant helpen sluiten en wordt daarin erkend in Nederland en de EU. Daarbij is ook duidelijk geworden welke obstakels er nog bestaan om niet alleen de keten te sluiten, maar ook om de ekonomische aantrekkelijkheid hiervan voor hergebruik van textiel zichtbaar te maken. Zowel overheden als bedrijven en kennisinstellingen hebben meer nauwkeurige en betrouwbare data nodig om deze obstakels te verwijderen.”

De samenwerking tussen beide Overijsselse Stichtingen zal begin 2024 de eerste publiek beschikbare resultaten opleveren.