Programma Circulair Textiel Twente 2019-2023

De textielafvalberg groeit jaarlijks en slechts een deel hiervan (circa 30%) wordt hergebruikt of gerecycled. Voor een succesvolle transitie van een lineaire naar een circulaire textielindustrie is samenwerking en innovatie noodzakelijk om de milieu-impact sterk te verminderen. Eind 2019 is het programma ‘Circulair Textiel Twente’ gestart om een circulaire textielketen te realiseren. Met de ambitie om het ingezamelde textielafval in Twente te verdubbelen.

Dankzij steun van de Regio Deal Twente en bijdrage van de partners in stichting TexPlus zijn middelen en voorzieningen mogelijk gemaakt waarmee textielrecycling kan worden verbeterd en prototypes van producten kunnen worden gemaakt. Met het programma kan de ontwikkeling van circulair textiel worden versneld en bijdragen aan de industriële opschaling ervan, om zodoende de vraag naar textiele vezels te kunnen invullen met gerecyclede en duurzame vezels.

Het programma Circulair Textiel Twente wordt mogelijk gemaakt door samenwerkingsverband: Stichting TexPlus (penvoerder), Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV, Frankenhuis BV, SaXcell BV, Saxion en Enschede Textielstad Innovatie BV. Uitvoering wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met andere stakeholders en initiatieven in de Dutch Circular Textiel Valley, industrie in Nederland en daarbuiten.

De Regio Deal is hét bewijs dat een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van Twente. Binnen dit programma werden kansrijke, regionale projecten benoemd met een positief effect op maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de arbeidsmarktkrapte of de opgave om regionaal te verduurzamen. Maar ook uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en landbouw vragen de komende jaren veel kennisinvesteringen. We werken bovendien steeds vaker samen over de grens. 
Bron: Twente.com

Regio Deal Twente

Versterking van de Twentse economie

Het laatste nieuws over Circulair Textiel Twente