Twente Milieu (publieke sector) – bewustwording van consumenten en bedrijven om textiel gescheiden en schoon aan te leveren. Twente Milieu wil gezamenlijk met kringlooporganisaties Het Goed en De Beurs (publieke en private sector) – optimale afstemming bereiken over de inrichting van de inzameling en sortering van textiel. Het opzetten van een geavanceerd regionaal sorteercentrum is onderdeel van de plannen.
SaXcell ( private partner) houdt zich bezig met chemische recycling van afvalkatoen. Deze technologie is complementair met de mechanische textielrecycling. Het doel van de chemische katoen (cellulose) recycling is de transformatie van katoenen afvaltextiel in hoogwaardige vezels. SaXcell is een van de weinige echte voorbeelden van upcycling, omdat vanuit hele korte vezels (onbruikbaar voor de textielindustrie) weer lange vezels gemaakt worden, die als katoenvervanger kunnen worden toegepast. SaXcell BV is een start-up bedrijf en komt voort uit Saxion Enschede (kennisinstituut).

Saxion (kennisinstituut) is met de bachelor Fashion & Textile Technologies en de master Innovative Textile Development een zeer belangrijke Europese speler op het gebied van textielonderwijs. Het aan Saxion verbonden lectoraat Sustainable & Functional Materials herbergt een verscheidenheid aan expertises en is betrokken in vele landelijke en Europese onderzoeken naar textiel en textielrecycling.

Frankenhuis (private partner) – heeft capaciteit voor het mechanisch vervezelen van 10.000 tot 20.000 ton/jaar niet herdraagbare kleding. Frankenhuis is een innovatieve partner, waar veel effort wordt geleverd voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor het verwerkte textielafval.
Enschede Textielstad (private partner) richt zich op de productie van weefsels met gerecyclede garens als voornaamste grondstof. Enschede Textielstad is coördinator van de Twentse textielcafes. Intentie is om vanuit dit netwerk een breed textielcluster te vormen, waarin samenwerking rond bepaalde businesscases wordt geformaliseerd en vraag en aanbod rond het gebruik van kennis, menskracht, faciliteiten en het oplossen van prangende vraagstukken wordt samengebracht.
Met branchevereniging Modint (beleidspartner), die zowel de productie als handelskant van de textielmarkt vertegenwoordigt is deze benadering afgestemd. Onze Twentse hub sluit met zijn integrale technische textielrecycling en de vorming van een textielcluster aan op het Dutch Circular Textile Valley initiatief van Modint. Daarnaast is hoogwaardige textielrecycling een belangrijke peiler in de nationale transitieagenda consumptiegoederen:

Er bestaan in Nederland diverse regio’s met zowel historie als toekomstperspectief rondom textiel, mode en kleding. Onder meer Twente, Tilburg, Arnhem en Amsterdam, elk met hun kenmerkende zwaartepunt, respectievelijk: hoogwaardige recycling, bedrijfskleding, design en business. Zo timmert het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) hard aan de weg (www.amfi.nl) en werken diverse partijen in de regio Twente aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe recyclingmethoden. Het idee is ontstaan om deze vier regio’s ambitieus en met perspectief op hoogwaardige recyclingtechnologieën door te ontwikkelen tot Circular Textile Valleys waarbij bestaande en nieuwe bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden zich gezamenlijk krachtig richten op circulaire textielrecycling en -productie. Het Transitieteam en Modint stellen voor om in Twente te starten met deze valleys, door een eerste ontwikkel- en pilotproductiecapaciteit te realiseren waarvan ontwerpers en brands (producenten) gebruik kunnen maken om proefcollecties circulair te ontwikkelen en te produceren, zowel in de fashion (B2B) als voor werkkleding (B2B).

Nationale Transitieagenda Consumptiegoederen (2018)