Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen 6 Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd in de stichting. Het doel van Stichting TexPlus bestaat eruit de keten van inzameling tot hergebruik te verbinden. Dit door door hergebruik van textiele producten te stimuleren en met innovatieve technieken niet-herbruikbare textiele producten zo hoogwaardig mogelijk te recyclen, waarbij de markt actief betrokken wordt bij de ontwikkeling en toepassing van gerecyclede textiele materialen.

Er bestaan in Nederland diverse regio’s met zowel historie als toekomstperspectief rondom textiel, mode en kleding. Onder meer Twente, Tilburg, Arnhem en Amsterdam, elk met hun kenmerkende zwaartepunt, respectievelijk: hoogwaardige recycling, bedrijfskleding, design en business. Zo timmert het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) hard aan de weg (www.amfi.nl) en werken diverse partijen in de regio Twente aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe recyclingmethoden. Het idee is ontstaan om deze vier regio’s ambitieus en met perspectief op hoogwaardige recyclingtechnologieën door te ontwikkelen tot Circular Textile Valleys waarbij bestaande en nieuwe bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden zich gezamenlijk krachtig richten op circulaire textielrecycling en -productie. Het Transitieteam en Modint stellen voor om in Twente te starten met deze valleys, door een eerste ontwikkel- en pilotproductiecapaciteit te realiseren waarvan ontwerpers en brands (producenten) gebruik kunnen maken om proefcollecties circulair te ontwikkelen en te produceren, zowel in de fashion (B2B) als voor werkkleding (B2B).
Dutch Circular Textile Valley

Nationale Transitieagenda Consumptiegoederen (2018)